• limtorrent.com
 • ---

  ---
 • bctorrents.com
 • A+ A A-

  Świeccy Franciszkanie

  Franciszkański Zakon Świeckich powstał na prośbę ludzi świeckich urzeczonych osobą św. Franciszka, którzy chcieli go naśladować. Mogą do niego wstępować ludzie stanu wolnego, małżonkowie, klerycy, kapłani diecezjalni, biskupi i papieże - każdy, kto pragnie żyć ideałami św. Franciszka we współczesnym świecie, ma ukończone 181at i jest praktykującym katolikiem. Ten sposób życia nie wymaga bowiem odejścia od rodzin i wykonywanej pracy. Znakiem rozpoznawczym wspólnoty jest ulubiona przez św. Franciszka litera Tau.

  Włączenie do wspólnoty następuje po odbyciu formacji złożonej z trzech etapów: wstępnej, początkowej i przyrzeczenia. Po złożeniu profesji wieczystej zaczyna się formacja stała, która trwa całe życie.

  Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie do świętości, prowadząc życie ewangeliczne według Reguły, apostołując przykładem, pełniąc dzieła miłosierdzia oraz budując braterski i ewangeliczny świat.

  Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem publicznym w Kościele, o charakterze międzynarodowym, liczącym obecnie na świecie 500 tysięcy braci i sióstr. Dzieli się na wspólnoty międzynarodowe, narodowe, regionalne i miejscowe. W ciągu swoich dziejów wydał wielu błogosławionych i świętych.

  W Polsce liczy około 16 tysięcy członków działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych. Krakowska Prowincja Kapucynów sprawuje opiekę nad 1052 braćmi i siostrami zgromadzonymi w 31 wspólnotach miejscowych.

  Wspólnota Sędziszowska liczy 63 osoby . Przełożoną jest s. Aleksandra Stec, a jej zastępczynią s. Maria Malska.

  Asystentem duchowym jest br. Stanisław Szlosek.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA WSPÓLNOTY W KAŻDĄ CZWARTĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA.

  Program spotkania :
  g. 13:30 - modlitwa w kościele ( np. różaniec) w kościele
  g. 14:00 - Msza św. w kościele
  g. 15:00 - Koronka do Bożego Milosierdzia w Kaplicy Milosierdzia Bożego
  g. 15:15 - spotkanie braterskie w salce św. O. Pio – z konferencją

  Z ramienia naszego klasztoru asystentem wspólnot FZŚ:
  - w Parafii św. Jadwigi w Dębicy - br. Szczepan Król
  - w Parafii NMP Częstochowskiej w Borku Wielkim - br. Stanisław Szlosek

  ŚWIĘTA FRANCISZKAŃSKICH ŚWIĘTYCH i PATRONÓW FZŚ:

  24.05 - Święto poświęcenia asyskiej Bazyliki św. Franciszka
  13.06 - Odpust św. Antoniego - można zyskać odpust zupełny
  02.08 - Odpust Porcjunkuli z okazji uroczystości Matki Bożej Anielskiej - można zyskać odpust zupełny
  11.08 - Wspomnienie św. Klary Asyskiej - można uzyskać odpust zupełny
  25.08 - Wspomnienie św. Ludwika IX,króla,patrona FZŚ - można uzyskać odpust zupełny
  09.09 - Wspomnienie bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce
  17.09 - Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu - można uzyskać odpust zupełny
  03.10 - Wigilia śmierci św. Franciszka z Asyżu - Transitus(łac. przejście)
  04.10 - Uroczystość św. Franciszka z Asyżu - można zyskać odpust zupełny
  17.11 - Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, patronki FZŚ - można zyskać odpust zupełny
  29.11 - Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

  W wyżej dni zapraszamy Franciszkanów Świeckich i sympatyków do udziału we Mszy św. o godzinie 8:00 lub Mszy św.wieczornej ( czas zimowy: 17:30; czas letni 18:30 )

   

  Z historii FZŚ...

  W roku 1221, św. Franciszek z Asyżu założył zakon dla ludzi świeckich, pragnących żyć duchowością franciszkańską.

  Pierwszych franciszkanów świeckich nazywano Braćmi i Siostrami od Pokuty. Do tego zakonu należeli ludzie wszystkich stanów: chłopi, mieszczanie, szlachta, rycerze i władcy, a także kapłani diecezjalni, biskupi, kardynałowie i papieże. Według tradycji pierwszymi tercjarzami byli włoscy małżonkowie, błogosławieni Luchezjusz i Buonadonna (+1260), którzy habity zakonne otrzymali z rąk św. Franciszka z Asyżu (1182-1226).

  24 czerwca 1978 roku papież Paweł VI zatwierdził nową regułę III Zakonu, zmieniając jego nazwę na Franciszkański Zakon Świeckich (łac. Ordo Franciscanus Saecularis - OFS). Nowe Konstytucje generalne zostały zatwierdzone 8 grudnia 2000 roku.

  Warto podkreślić, że duchowością franciszkańską zafascynowani są nie tylko katolicy. Wspólnoty franciszkańskie istnieją także w Kościołach protestanckich, anglikańskim i starokatolickim, należą one do tzw. Ekumenicznego Zakonu Franciszkańskiego. Rodzina franciszkańska oraz niekatolickie wspólnoty franciszkańskie razem działają w organizacji Franciscans International, która jest afiliowana przy ONZ.

  Do III Zakonu św. Franciszka należało kilku papieży:

  bł. Pius IX (+1878),

  Leon XIII (+1903),

  św. Pius X (+1914),

  Pius XI (+1931),

  Pius XII (+1958),

  bł. Jan XXIII (+1963).

   

  Do grona tercjarzy franciszkańskich należało wiele osób świeckich, które zostały wyniesione do chwały ołtarzy:

  św. Elżbieta Węgierska (+1231, żona, księżna i patronka III zakonu), św. Ferdynand III Kastylijski (+1252, król hiszpański), św. Róża z Viterbo (+1253, 19-letnia mistyczka), św. Ludwik IX (+1270, król Francji, patron III zakonu), św. Zyta (+1272, włoska służąca), bł. Piotr ze Sieny (+1289, mistyk, sprzedawca grzebieni), św. Małgorzata z Kortony (+1297, pokutnica), bł. Joanna z Signy (+1307, włoska rekluza), bł. Aniela z Foligno (+1309, żona i matka, pokutnica), bł. Rajmund Lull (+1316, mąż, męczennik), św. Elzear Sabran (+1323, mąż, hrabia francuski), św. Roch z Montpellier (+1327, pielgrzym), św. Elżbieta Portugalska (+1336, królowa), św. Konrad z Piacenzy (+1351, mąż, pustelnik), bł. Karol z Blois (+1364, mąż, książę francuski), św. Brygida Szwedzka (+1373, mistyczka, patronka Europy), bł. Hugolin Magalotii (+1373, włoski pustelnik), bł. Angelina Marsciano (+1435, żona, założycielka zgromadzenia sióstr tercjarek franciszkanek regularnych), św. Katarzyna z Genui (+1510, żona, opiekunka chorych), św. Tomasz Morus (+1535, mąż, prawnik i kanclerz Anglii, męczennik), bł. Łucja Fleites (+1622, męczennica w Japonii), bł. Mateusz Alvarez (+1628, japoński męczennik), św. Maria Anna od Jezusa de Paredes (+1645, patronka i bohaterka narodowa Ekwadoru), św. Maria Franciszka od Pięciu Ran Chrystusa (+1791, włoska mistyczka), św. Bernadeta Soubirous (+1879, mistyczka, to jej objawiła się NMP w Lourdes), bł. Kontard Ferrrini (+1902, włoski wykładowca), bł. Maria od Jezusa Dobrego Pasterza (+1902, założycielka zgromadzenia sióstr nazaretanek), bł. Anna Schäffer (+1925, mistyczka i stygmatyczka z Bawarii), bł. Eurozja Fabris (+1932, żona i matka włoskiej rodziny), bł. Zefiryn Giménez Malla (+1936, mąż, sprzedawca koni, hiszpański męczennik).

  Również wielu kapłanów żyło duchowością III Zakonu św. Franciszka:

  bł. Bertold z San Gimignano (+1300, włoski duszpasterz chorych na trąd), św. Karol Boromeusz (+1585, kardynał, arcybiskup Mediolanu), bł. Tomasz Cugi (+1627, duszpasterz w Nagasaki, japoński męczennik), św. Wincenty Pallotti (+1850, duszpasterz w Rzymie, założyciel zgromadzenia pallotynów),św. Jan Maria Vianney (+1859, słynny proboszcz w Ars), św. Józef Cafasso (+1860, duszpasterz w Turynie, duchowy mistrz św. Jan Bosko), bł. Antoni Chevrier (+1879, duszpasterz ubogich i dzieci), św. Jan Bosko (+1888, założyciel zgromadzenia salezjanów), bł. Andrzej Karol Ferrari (+1921, arcybiskup Mediolanu), bł. Alojzy Orione (+1940, włoski duszpasterz, założyciel zgromadzenia orionistow), bł. Jakub Kern (+1924, kapłan w Austrii), bł. kard. Alojzije Stepinac (+1960, arcybiskup Zagrzebia, chorwacki męczennik czasów reżimu komunistycznego), ks. Bronisław Bozowski (+1987) i ks. Jan Zieja (+1991) - byli legendarnymi duszpasterzami i kapelanami sióstr wizytek w Warszawie. Franciszkaninem świeckim był także bł. ks, Jerzy Popiełuszko

  Do trzeciego zakonu należeli słynni pisarze, artyści, naukowcy i odkrywcy, najbardziej znani spośród nich to:

  Dante Alighieri (+1321, poeta), Giotto di Bondone (+1337, malarz), Francesco Petrarka (+1374, poeta), Krzysztof Kolumb (+1506, żeglarz, odkrywca Ameryki), Rafael Santi (+1520, malarz), Michał Anioł Buonarroti (+1564, malarz), Giovanni Palestrina (+1594, kompozytor), Bartolomeusz Murillo (+1682, malarz), Luigi Galvani (+1798, lekarz i fizyk), Aleksander Volta (+1827, fizyk), Franciszek Liszt (+1886, pianista i kompozytor).

  Do grona najbardziej znanych polskich tercjarzy należą:

  bł. Dorota z Mątowów (+1394, żona i matka, pustelnica, mistyczka i stygmatyczka),bł. Maria Angela Truszkowska (+1899, założyciela zgromadzenia sióstr felicjanek), św. Albert Chmielowski (+1916, malarz, założyciel zgromadzenia albertynów), św. ks. Zygmunt Gorazdowski (+1920, opiekun ubogich we Lwowie), bł. Aniela Salawa (+1922, służąca, patronka FZŚ w Polsce), bł. Józef Sebastian Pelczar (+1924, biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Jacek Malczewski (+1929, malarz), bł. Leon Nowakowski (+1939, kapłan diecezji włocławskiej i męczennik), bł. ks. Antoni Rewera (+1942, jeden ze 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej), Józef Haller (+1960, legionista, generał Wojska Polskiego), sługa Boży kard. Stefan Wyszyński (+1981, Prymas Polski).

   Na ilustracjach, franciszkańscy tercjarze: 1) św. Elżbieta Węgierska (+1231, księżna i patronka III zakonu), 2) papież bł. Pius IX (+1878), 3) malarz Jacek Malczewski, 4) Józef Haller (+1960, legionista, generał Wojska Polskiego), 5) bł. Aniela Salawa (+1922, służąca, patronka FZŚ w Polsce), 6) sługa Boży kard. Stefan Wyszyński (+1981, Prymas Polski).

  Jeszcze więcej o FZŚ można przeczytać na stronie: http://www.fzs.info.pl/

  Klasztor Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim 2013. All rights reserved.