Klasztor

Switch to desktop

Nowicjat


WSTĘP

Życie człowieka jest swoistego rodzaju drogą. Począwszy od momentu narodzin aż do momentu śmierci rozwija się ono przechodząc różnego rodzaju etapy. Każdy z nich jest niezastąpiony i służy następnemu, przygotowując niezbędne podłoże do dalszego rozwoju. Ale choć wszystkie okresy naszego życia są bardzo ważne, to trzeba stwierdzić, że początek - pierwsze lata, stanowią fundament od którego przyszłe życie danej osoby zależy w sposób szczególny i często uwarunkowuje go i naznacza w dużym stopniu.

Jak w życiu człowieka taki moment jest niezastąpiony, podobnie dzieje się w życiu zakonnym. Początkowy etap formacji, czyli Postulat, a szczególnie Nowicjat jest bazą, fundamentem, bez którego proces dojrzewania powołaniowego i rozeznawania powołania, byłby skazany na niepowodzenie.

ZNACZENIE NOWICJATU, CELE I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Nowicjat od zawsze przyciągał uwagę Kościoła, dla którego tak w przeszłości jak i dzisiaj miał i nadal ma wielkie znaczenie. Znajduje się on w centrum i w sercu formacji, co powoduje, że w przygotowaniu do życia zakonnego staje się on wyjątkowy i niezastąpiony. Stąd często się mówi: Jaki Nowicjat, takie będzie później całe życie zakonne i taki będzie później zakonnik.

Nowicjat nie jest początkiem życia zakonnego, ale jest początkiem życia w Zakonie (por. KPK 646; Konst 29, 7). To okres formacji, podczas którego Nowicjusz przyjęty do wspólnoty braterskiej, jest prowadzony do doświadczenia i stopniowego przyswojenia sobie jej ducha, zapoznając się z ideałami życia zakonnego i pogłębiając franciszkańsko-kapucyńską duchowość i charyzmat (por. KPK 646;Konst 29, 3).

Nowicjat ma również charakter próby. Aby był ważny powinien trwać dwanaście miesięcy (por. KPK 648, 1; Konst 29, 5). W tej fazie inicjacji, poprzez ciągłe konfrontowanie własnego życia z formatorami, Nowicjusz oczyszcza swoje motywacje, dalej i głębiej rozeznaje swoje powołanie i życiowy wybór oraz swoją zdolność do złożenia profesji rad ewangelicznych w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów (por. KPK 646).

Konstytucje Braci Mniejszych Kapucynów podkreślają, że:

Nowicjat jest to okres intensywniejszego wprowadzenia w życie ewangeliczne i głębsze doświadczenie franciszkańsko-kapucyńskie, zgodnie z jego podstawowymi wymaganiami, i zakłada wolne i dojrzałe zdecydowanie się na życie zakonne. Formacja Nowicjusza opiera się na wartościach naszego życia konsekrowanego, poznawanych i przeżywanych w świetle przykładu Chrystusa, ewangelicznego postrzegania świętego Franciszka i zdrowych tradycji Zakonu. Program Nowicjatu winien odpowiadać głównym przejawom naszego życia zakonnego, szczególnie przez doświadczenie wiary, modlitwę kontemplacyjną, życie braterskie, kontakt z ubogimi i pracę (Konst 29, 1; 3-4).

Stąd więc cele Nowicjatu są następujące:

    - doświadczenie wiary;
    - modlitwa kontemplacyjna;
    - życie braterskie;
    - kontakt z ubogimi;
    - praca.

Cele te realizują się na czterech płaszczyznach lub w czterech wymiarach, które jednocześnie charakteryzują życie w Nowicjacie:

- Wymiar ludzki – wymiar ten jest fundamentem dla jakiegokolwiek procesu wzrastania i dojrzewania, a więc również i w powołaniu. Bez odpowiedniej dojrzałości ludzkiej nie jest możliwe życie zakonne, życie ślubami, ani życie w braterskiej wspólnocie;
- Wymiar duchowy – jest on najbardziej charakterystyczny dla Nowicjatu i w szczególny sposób go wyróżnia. Stąd tak ważne jest w tym czasie przylgnięcie i komunia z Bogiem Ojcem, głębokie poznanie i wejście w intymną relację z Jezusem oraz Duchem Świętym Pocieszycielem;
- Wymiar kulturowy – Nowicjat to nie czas studiów. Zajęcia dydaktyczne mają jednak pomóc poznać siebie, nasz Zakon i charyzmat oraz jeszcze lepiej i świadomiej przygotować się do złożenia profesji zakonnej;
- Wymiar apostolski – ze względu na specyfikę Nowicjatu działalność zewnętrzna jest bardzo ograniczona. Dzięki temu staje się możliwe prowadzenie i formowanie Nowicjusza najpierw do doświadczenia bycia bratem mniejszym, życia we wspólnocie - co jest pierwszym naszym apostolstwem - a dopiero później do posługi poza murami klasztoru.

Środki, które służą realizacji wyżej wymienionych celów:

- Życie sakramentalne (Eucharystia, Sakrament Pojednania, kierownictwo duchowe);
- Modlitwa wspólnotowa i osobista;
- Rozmowy formacyjne;
- Doświadczenie ciszy;
- Doświadczenie życia we wspólnocie;
- Praca w klasztorze i w ogrodzie;
- Posługa braciom chorym i starszym oraz chorym w szpitalu i ZPO;
- Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez różnych braci z naszej Prowincji;
- Dni skupienia, rekolekcje;
- Brak wyjazdów do domu, brak TV, internetu, ograniczenie w jedzeniu słodyczy, piciu kawy, brak zwykłych kontaktów ze światem zewnętrznym.

PODSUMOWANIE

W początkach Zakonu Kapucynów porównywano Nowicjat do wąskich, ciasnych drzwi, przez które można wejść do życia zakonnego. Trudna była próba, a Nowicjusze byli poddawani wielu praktykom, by można było sprawdzić ich gotowość oddania się w całości Jezusowi. Dziś nie tyle chodzi o zewnętrzne praktyki i doświadczanie nimi młodych braci, ale bardziej, by przez niektóre z nich, dotrzeć do serca. Chodzi o to, by tak poprowadzić każdego brata rozpoczynającego życie w Zakonie, aby był zdolny uczynić swoimi elementy charyzmatu franciszkańsko-kapucyńskiego, żyjąc jego głównymi wymaganiami.

Dlatego Nowicjat powinien mieć swój klimat, wyjątkową atmosferę, inną niż na pozostałych etapach formacji początkowej. Przez to staje się on szczególnym czasem - i takim powinien być aby spełnić swoją rolę.

Jeden z generałów naszego Zakonu - br. Flavio Roberto Carraro, napisał w liście do Nowicjuszy na całym świecie takie słowa:

Czas Waszego Nowicjatu jest momentem potrzebnym i niezbędnym by na serio przemyśleć sen św. Franciszka w Spoleto. Kiedy nasz założyciel pojmuje, że nadszedł czas by zacząć służyć Panu a nie słudze, całe jego życie zmienia się radykalnie i nieustannie, modyfikując coraz bardziej i głębiej jego umysł i jego postępowanie. Staje się mężem ewangelicznym, nowym człowiekiem. Tak więc, pamiętajcie że rok Nowicjatu jest wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju łaską w całym Waszym życiu.

W klasztorze sędziszowskim Nowicjat istnieje, z małymi przerwami, już od ponad 200 lat.

 

Klasztor Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim 2013. All rights reserved.

Top Desktop version