• limtorrent.com
 • ---

  ---
 • bctorrents.com
 • A+ A A-

  Kościół

  Niewielka przyklasztorna świątynia pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy zaprasza i nastraja do modlitwy i wyciszenia. Budowla późnobarokowa, złożona z szerokiej, dwuprzęsłowej nawy i węższego, jednoprzęsłowego prezbiterium. Po obu stronach nawy znajdują się niższe kaplice, połączone z nawą wąskimi przejściami. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi nad nawą i prezbiterium oraz pulpitowymi nad kaplicami bocznymi. Dwukondygnacjowa fasada kościoła jest skromna o podziałach ramowych, zwieńczona trójkątnym szczytem z krzyżem. W dolnej kondygnacji znajduje się portal wejściowy zwieńczony trójkątnym naczółkiem.


  Ołtarz główny

  Widok z chóru organowego

  Widok z chóru organowego

  Prezbiterium

  Kaplica Miłosierdzia Bożego

  Fot. br. Paweł Teperski OFMCap

  Klasztor Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim 2013. All rights reserved.