• limtorrent.com
 • ---

  ---
 • bctorrents.com
 • A+ A A-

  Biblioteka

  Prawo zakonu Braci Mniejszych Kapucynów zobowiązu­je zakonników do prowadzenia we wszystkich klaszto­rach odpowiednich bibliotek. W sędziszowskim klaszto­rze zawsze była biblioteka. Historyk klasztoru, O. dr Kornel Gadacz stwierdził, że:

  ...okres józefinizmu (cza­sy pod zaborem austriackim), zaciążył niekorzystnie na życiu klasztoru. Bogatą i cenną bibliotekę skasowano, przewieziono do Rzeszowa i oddano na pastwę urzędni­ków.
  Stało się to w roku 1789. Obecnie biblioteka klasz­torna posiada około 2900 starodruków. Najstarsze pozy­cje pochodzą z około 1520 roku. Są pisane w języku łacińskim, a dotyczą głównie filozofii i teologii. W dziale książek nowszych i współczesnych jest ponad 14 tysięcy tytułów. Biblioteka ma charakter zbio­ru książek z różnych dziedzin teologii i duszpasterstwa. Są też pozycje z innych nauk, a także beletrystyka. W Bibliotece są przechowywane również czasopisma, około 60 tytułów.

  Obecnie przeprowadzany jest proces komputeryzacji katalogu bibliotecznego, by w przyszłości umożliwić czytelnikom spoza klasztoru wypożyczanie książek.

  Klasztor Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim 2013. All rights reserved.