Klasztor

Switch to desktop

XXVI Niedziel Zwykła (28.09.2014)

1.    W poniedziałek Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

2.    Od środy rozpoczynamy październikową modlitwę różańcową. Na Różaniec zapraszamy w dni powszednie na godzinę 18:00, a w niedzielę na godz. 16:30.

3.    W czwartek wieczorne Różaniec w intencji powołań do życia kapłańskiego i konsekrowanego.

4.    W piątek kapłani udadzą się do chorych d godz. 8:30. Wieczorem  zapraszamy na Mszy św. o godz. 18:30 a po niej na nasze tradycyjne franciszkańskie nabożeństwo Transitus, czyli modlitewne wspomnienie przejścia św. Franciszka z ziemi do nieba.

5.    W sobotę, 4 października Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, Msze św. z kazaniem o godz. 7:00, 8:00 i 18:30. Po wieczornej Mszy św. zmiana tajemnic dla Żywego Różańca i Nabożeństwo Fatimskie.

6.    Papież Franciszek ustanowił dzisiejszą niedzielę Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów dotyczącego rodziny, który rozpocznie się 5 października bieżącego roku. Na półkach z gazetami znajduje się modlitwa ułożona przez Papieża. O zabranie jej i modlenie się codziennie w łączności z całym Kościołem pokornie prosimy i zachęcamy.

7.    Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj przed kościołem, ogłoszona przez ordynariusza naszej diecezji, zbiórka do puszek na funkcjonowanie Katolickiego Radia Via.

8.    W dniu 19 października organizowana jest pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie i Bożego Grobu w Miechowie. Wyjazd z parkingu przy klasztorze o godz. 4.30. Koszt wyjazdu 85 zł osoba dorosła, 50 zł dzieci i młodzież do lat 14. Zapisy w zakrystii.

9.    Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy” zaprasza byłych tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca  na spotkanie organizacyjne dotyczące jubileuszu 25-lecia działalności Zespołu, które odbędzie się w dniu 3 października (piątek) o godz. 19:00 w Sali wykładowej Domu Kultury.

Poprawiono: sobota, 27, wrzesień 2014 22:10

Odsłony: 63

XXV Niedziela Zwykła (21.09.2014)

1.    Dziękujemy br. Tadeuszowi Starcowi za głoszenie Żywego Słowa i podzielenie się z nami wiarą. Po Eucharystii będzie można nabyć książkę Modlitwa różańcowa – modlitwą chrześcijanina, oraz pomoc do modlitwy różańcowej w formie małej książeczki, która zawiera teksty Biblijne przypisane do poszczególnych tajemnic Różańca. Cena 9 zł i 3 zł.

2.    W poniedziałek, w Terliczce w Parafii M. B. Fatimskiej, odbędzie się Spotkanie Grup Modlitwy o. Pio i Rodzin Radia Maryja z okazji 15–lecia Sanktuarium o. Pio.

3.    We wtorek, liturgiczne wspomnienie św. o. Pio. Tego dnia po wieczornej Mszy św. rozpocznie się peregrynacja relikwii św. z San Giovanni Rotondo. W pierwszej kolejności relikwie wędrować będą poprzez członków Grupy Modlitwy św. o. Pio, a następnie według zapisów dokonanych w zakrystii.

4.    Od czwartku poprzez nowennę będziemy duchowo przygotowywać się do uroczystości św. Franciszka z Asyżu.

5.    W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz.11:30  będziemy dziękować Bogu za 25 lat życia zakonnego br. Mirosława Szarka wikarego naszego klasztoru, ekonoma, opiekuna Ruchu Światło-Życie i I wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej.

6.    Również w następną niedzielę po Mszach św. będzie zbiórka do puszek na utrzymanie radia Via.

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP
W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:
 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.
 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.
3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.
 Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.
Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

Poprawiono: sobota, 20, wrzesień 2014 20:20

Odsłony: 116

XXIII Niedziela Zwykła (7.09.2014)

1.    Jutro, w parafii Narodzenia MNP odpust z okazji Uroczystości Narodzenia NMP. O godz. 6.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 9.15 i 10.30 a po południu o 18.00 Uroczysta Suma z procesją.

2.    W piątek 12 września imieniny obchodzi o. Gustaw Tyburczy. W modlitwie chcemy wyrazić wdzięczność za trud posługiwania w konfesjonale, we wspólnocie Żywego Różańca i za animowanie modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego.

3.    Po zakończeniu rocznej formacji w Stalowej Woli, do naszego klasztoru przyjechało 10 postulantów, którzy wczoraj wieczorem wraz z braćmi nowicjuszami rozpoczęli tygodniowe rekolekcje. W czwartek, obrzędem obłóczyn (ubrania habitu) rozpoczną swój nowicjat. Natomiast 6 braci nowicjuszy, którzy kończą czas rocznej próby, w sobotę złoży pierwsze śluby zakonne. Dziękujemy im za świadectwo wiary, wspólnotową modlitwę, pracę i braterskie codzienne życie. Prosimy was o modlitwę w ich intencji.

4.    Braci i siostry z Rodziny Franciszkańskiej zapraszamy na spotkanie formacyjne we wtorek po Mszy św. wieczornej.

5.    Franciszkański Zakon Świeckich, organizuje jednodniową pielgrzymkę autokarową do Leżajska i Borku Starego w dniu 28 września (tj. w niedzielę). Koszt pielgrzymki 30 zł, płatne przy zapisie. Zapisy w zakrystii. Wyjazd z parkingu przy klasztorze o godz. 7:00 rano.

6.    W następną niedzielę (14 IX) święto Podwyższenia Krzyża Świętego. O godz. 15.00 przy Krzyżu Jubileuszowym w Sielcu Podlasku zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia.

7.    Również w następną niedzielę zostanie odsłonięty i poświęcony Memoriał Żołnierzy Armii Krajowej, zesłanych z naszego regionu w latach 1944-1945 do łagrów sowieckich. Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godzinie 11.00 sprawowaną w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego. Po niej dalszy ciąg uroczystości z udziałem Orkiestry Wojskowej, Kompanii Reprezentacyjnej, Pocztu Flagowego, Pocztów sztandarowych oraz wielu zacnych Gości przy pomniku obok kościoła… Serdecznie zapraszamy.

8.    Już dziś zapowiadamy, że Grupa Modlitwy św. o. Pio przygotowuje się do peregrynacji relikwii św. o. Pio wśród członków Grupy Modlitwy. Peregrynacja rozpocznie się we wtorek 23 września, w rocznicę śmierci świętego Stygmatyka. Wszyscy chętni, pragnący przyjąć relikwie w swoim domu i modlić się za Jego wstawiennictwem w gronie rodzinnym mogą zapisywać się w zakrystii.

Poprawiono: niedziela, 07, wrzesień 2014 06:06

Odsłony: 130

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14.09.2014)

1.    W czwartek, 10 postulantów obrzędem obłóczyn (ubrania habitu) rozpoczęło swój roczny czas próby - nowicjat. Natomiast, wczoraj, 6 nowicjuszy złożyło pierwsze śluby zakonne. Dzisiaj, na uroczystych nieszporach, o godz. 16:30 otrzymają dokument posyłający ich na dalszą formację do Krakowa i jutro opuszczą Sędziszów. Niech Pan obdarzy ich pokojem.

2.    Grupa Modlitwy św. o. Pio, działająca przy naszym klasztorze, przygotowuje się do peregrynacji relikwii św. o. Pio wśród członków Grupy Modlitwy. Peregrynacja rozpocznie się we wtorek 23 września, w rocznicę śmierci świętego Stygmatyka. Wszyscy chętni, pragnący przyjąć relikwie w swoim domu i modlić się za Jego wstawiennictwem w gronie rodzinnym mogą zapisywać się w zakrystii.

3.    Franciszkański Zakon Świeckich, organizuje jednodniową pielgrzymkę autokarową do Leżajska i Borku Starego w dniu 28 września (tj. w niedzielę). Koszt pielgrzymki 30 zł, płatne przy zapisie. Zapisy w zakrystii. Wyjazd z parkingu przy klasztorze o godz. 7:00 rano.

4.    W liturgii tego tygodnia: w środę święto stygmatów św. Franciszka; w czwartek święto św. Stanisława Kostki, zakonnika. Tego dnia imieniny w naszej wspólnocie obchodzą bp Stanisław Padewski i o. Stanisław Żmuda. Przez wstawiennictwo ich patrona polecamy ich łaskawości i dobroci Boga.

5.    W niedzielę 21 września kazania w naszej wspólnocie głosił będzie nasz współbrat Tadeusz Starzec. Po Mszach św. będzie można nabyć jego najnowszą publikację.

6.    Zapraszamy chłopców po II i III klasie Szkoły Podstawowej do grona ministrantów. Zapisy w zakrystii.

Poprawiono: sobota, 13, wrzesień 2014 19:13

Odsłony: 126

XIX Niedziela Zwykła (10.08.2014)

1.    Liturgia bieżącego tygodnia: w poniedziałek święto św. Klary z Asyżu; w czwartek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego; w piątek (15 sierpnia) Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym. Po Mszach świętych poświęcenie ziół, wieńców, owoców i zbóż. Tego dnia niema postu od pokarmów mięsnych.

2.    Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę na Roztocze i do Zamościa. Odbędzie się ona w sobotę 23 sierpnia. Koszt to 85zł od osoby dorosłej oraz 50zł dzieci i młodzież do lat 14. Zapisy w zakrysti.

3.    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. Oraz Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” zapraszają dzisiaj na godz. 17:00, na imprezę plenerową w Rynku.  Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

Poprawiono: sobota, 09, sierpień 2014 19:32

Odsłony: 341

Klasztor Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim 2013. All rights reserved.

Top Desktop version