Klasztor

Switch to desktop

5 Niedziela Zwykła - 07.02.2016 r.

1. Od dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitwy o Trzeźwość Narodu. Jest to czas ekspiacji za grzechy pijaństwa. Pragniemy wynagradzać Bogu za grzechy własne, za grzechy naszych braci i sióstr, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie zgorszenia. Módlmy się za polskie rodziny.

2. Przypominamy, o Koncercie Charytatywnym pt. „Ostatki z Rochami – Pączek dla Afryki", który odbędzie się dzisiaj o godzinie 17.00 w Sali widowiskowej Domu Kultury. Wstęp jedyne – 10 zł.

3. W najbliższą środę, 10 lutego, rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. w Środę Popielcową będą w następujących godzinach: 7:00, 8:00 i 17:30. Podczas wszystkich Mszy św. odbędzie się obrzęd posypywania głów popiołem. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich katolików, którzy ukończyli 14 rok życia. Natomiast post ilościowy (czyli tylko jeden posiłek do sytości i dwa mniejsze) obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli jeszcze 60-tego.

4. Czas Wielkiego Postu wypełnijmy modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego, systematycznym życiem sakramentalnym i uczynkami pokutnymi: jałmużną i postem. Nie bierzemy w tym czasie udziału w hucznych zabawach.

Pomocą w dobrym przeżyciu tego czasu są wielkopostne nabożeństwa:
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele – od piątku do soboty.
Koronka do Miłosierdzia Bożego – każdego dnia o godz. 15.00.
Droga krzyżowa – odprawiana w piątki po mszy św. o 8:00 i po mszy o 17:30.
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – celebrowane w soboty o godz. 16:30.

5. W Środę Popielcową rozpoczynają się Rekolekcje Wielkopostne w parafii Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do uczestnictwa w tych rekolekcjach.

6. W czwartek, 11 lutego, będziemy przezywać Światowy Dzień Chorego. Na wszystkich mszach świętych chorzy będą mieli możliwość przyjęcia sakramentu chorych.

7. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie oraz nasz Klasztor zapraszają na Koncert Laureatów Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej. Koncert odbędzie się w przyszłą niedzielę (14 lutego) po mszy świętej o godz. 11.30 w naszym kościele.

8. Ruch Światło- Zycie organizuje wyjazd na rekolekcje zimowe, na które zapraszamy dzieci od 10 lat oraz młodzież. Rekolekcje odbędą się od 15 do 19 lutego br. Zapisy można składać w zakrystii do 10 lutego. Koszt: 230 zł.

9. Zapraszamy na pielgrzymkę, organizowaną przez ojca Andrzeja Bochyńskiego – wikariusza naszego klasztoru, po sanktuariach Europy: Altotting, Genewa, La Salette, Lourdes, Santiago de Compostella, Fatima, Toledo, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Padwa w dniach: 25.06. – 10.07.2016 roku. Szczegółowe informacje i zapisy u ojca Andrzeja. Zapraszamy.

10. Burmistrz Sędziszowa Młp. zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, szczególnie paneli fotowoltaicznych, które służą do produkcji energii elektrycznej ze światła słonecznego. Dofinansowanie sięga 85 % kosztów przy wkładzie własnym 15%. Spotkanie odbędzie się 11 lutego o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Sędziszowie.

11. Biskupi z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowali KOMUNIKAT w związku z pomysłem niektórych środowisk obywatelskich odnośnie zniesienia finansowania nauczania religii w szkołach. Biskupi piszą, że „szkoła bez religii zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą" oraz że „oprócz wymiary ewangelizującego nauczanie religii ma wymiar wychowawczy, humanistyczny i kulturowy." Komunikat w całej swojej treści można przeczytać na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej klasztoru.

12. Dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy błogosławionego czasu Wielkiego Postu.

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dotyczący nauczania religii w szkole

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce. Dzisiaj Kościół może bez przeszkód prowadzić nauczanie religii w szkołach. Minęły czasy zmagań o swobodę katechizacji. Wielu z nas pamięta, ile to kosztowało ofiar i odwagi ze strony społeczeństwa katolickiego w naszym Kraju. Poprzez przywrócenie nauczania religii w szkole została naprawiona jedna z krzywd, która spotkała ludzi wierzących w czasach systemu totalitarnego.

1.Szanując opinię obywateli podpisanych pod wskazanym wyżej projektem, należy wziąć pod uwagę wolę kilku milionów rodziców i uczniów, którzy chcą nauki religii w szkołach w obecnej formie i na obowiązujących zasadach. Zgodnie z danymi przekazanymi przez diecezje do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w roku szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87 % dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, iż lekcje religii jako przedmiot nieobowiązkowy są organizowane na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów, na mocy art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że nauczanie religii jest odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę obywateli i stanowi poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48).

2.Finansowanie lekcji religii związków wyznaniowych z budżetu państwa nie tylko nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych, ale jest formą realizowania zasady współdziałania Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz Państwa dla dobra człowieka i dobra wspólnego (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP).

3.Domaganie się przez autorów projektu ustawy, aby nauczanie religii było finansowane przez Kościół lub rodziców, oznacza w istocie dodatkowe obciążenie rodziców – członków Kościoła, których dzieci uczęszczają na katechezę w szkole. Nie można przy tym zapominać, iż zdecydowana większość podatników w Polsce to katolicy, którzy przeznaczają swoje podatki także na finansowanie szkół.

4.Należy ponadto zauważyć, że nauczanie religii w publicznym systemie oświaty ma miejsce w wielu krajach Europy i jest ono finansowane ze środków publicznych. Regulacje prawne w tej materii przyjęte w prawie polskim odpowiadają zatem standardom europejskim. Nie jest bowiem możliwe świadczenie pracy przez pracownika bez ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę.

5.Przypominamy, że nauczanie religii, poza wymiarem ewangelizacyjnym, ma także swój szczególny wymiar humanistyczny i kulturowy. Wprowadza bowiem w historię i kulturę, zarówno duchową, jak i materialną Polski i świata. Nie da się bowiem dobrze zrozumieć historii, kultury, literatury, czy sztuki bez znajomości chrześcijaństwa, w tym również tradycji biblijnej Starego i Nowego Testamentu.

6.Nauczanie religii ma także bardzo ważny aspekt wychowawczy. Dzieci i młodzież mają prawo do tego, aby na lekcji religii rozmawiać o swych problemach, dylematach, obawach i radościach. W praktyce uczący religii są osobami zaufania publicznego. Dlatego nie powinno się odbierać dzieciom i młodzieży okazji do rozmowy o wartościach chrześcijańskich w środowisku szkolnym, tym bardziej w tak ważnym dla nich czasie dorastania i kształtowania charakterów. Badania społeczne jasno wykazują, że formacja religijna wyraźnie przekłada się na jakość codziennego życia i pozytywne wybory człowieka. Szkoła „światopoglądowo neutralna" lub „świecka", z której religię się wyklucza, przeciwna jest fundamentalnym zasadom wychowawczym. Taka szkoła w rzeczywistości zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą.

7.Dziękujemy katechetom świeckim i duchownym za ich pełen poświęcenia trud nauczania religii, który jest służbą dla młodego pokolenia Polaków. Jesteśmy wdzięczni także władzom świeckim, które – szanując wolę obywateli – troszczą się o właściwą organizację nauczania religii w placówkach oświatowych.

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r.

Poprawiono: sobota, 06, luty 2016 17:37

Odsłony: 67

4 Niedziela Zwykła - 31.01.2016 r.

1. Zapraszamy dziś o godz. 16.30 na dziękczynne nieszpory za Rok Życia Konsekrowanego.

2. W Kalendarzu Liturgicznym tego tygodnia:
we wtorek - święto Ofiarowania Pańskiego (zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej). Msze św. w naszym kościele o godz. 6:00, 7:15, 8:30, 17:30.
Jest to też dzień poświęcony Życiu Konsekrowanemu. Prosimy was o modlitwę w intencji osób Bogu poświęconych. Składka z tego dnia przeznaczona zostanie na wsparcie klasztorów kontemplacyjnych (sióstr klauzurowych). Podczas wszystkich Mszy św. będziemy też święcić gromnice.
w środę – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Po mszach świętych poświęcenie jabłek i błogosławieństwo poświęconymi świecami.
w czwartek wspomnienie św. Józefa z Leonissy, prezbitera. Wieczorem o godz. 17.00 nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
w piątek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Po mszach świętych poświęcenie chleba i wody. Jest to I piątek miesiąca, kapłani udadzą się do chorych.
w sobotę – wspomnienie świętych męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy. W tę pierwszą sobotę miesiąca wieczorem msza święta w intencji Żywego Różańca i zmiana tajemnic.

3. Stowarzyszenie Folklorystyczne „Rochy" i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. zapraszają na Koncert Charytatywny pod nazwą „Ostatki z Rochami – Pączek dla Afryki", który odbędzie się w niedzielę 7 lutego o godz. 17.00 w Sali widowiskowej. Wstęp – 10 zł. Dochód z Koncertu zostanie przeznaczony w całości na pomoc dla Misji w Republice Środkowej Afryki, gdzie powstaje pierwsza szkoła muzyczna dla dzieci.

4. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców i mężczyzn, którzy chcieli by włączyć się w przygotowanie śpiewów na Triduum Paschalne - na spotkanie jutro tj. w poniedziałek po mszy świętej wieczornej w sali św. Franciszka z Asyżu. Gorąco zapraszamy do włączenie się w przygotowanie śpiewów.

5. Ruch Światło- Zycie organizuje wyjazd na rekolekcje zimowe, na które zapraszamy dzieci od 10 lat oraz młodzież. Rekolekcje odbędą się od 15 do 19 lutego br. Zapisy można składać w zakrystii do 10 lutego. Koszt: 230 zł.

6. Zapraszamy na pielgrzymkę, organizowaną przez ojca Andrzeja Bochyńskiego – wikariusza naszego klasztoru, po sanktuariach Europy: Altotting, Genewa, La Salette, Lourdes, Santiago de Compostella, Fatima, Toledo, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Padwa w dniach: 25.06. – 10.07.2016 roku. Szczegółowe informacje i zapisy u ojca Andrzeja. Zapraszamy.

Poprawiono: sobota, 30, styczeń 2016 18:31

Odsłony: 180

2 Niedziela Zwykła - 17.01.2016 r.

1. W dniach 18- 25 stycznia przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to uprzywilejowany czas modlitwy, spotkania i dialogu, w którym wszyscy chrześcijanie proszą Boga o dar jedności.
Włączmy się w ten wielki nurt modlitwy o jedność wszystkich chrześcijan, aby ustały wszelkie podziały i nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

2. Zapraszamy dzisiaj do kościoła parafialnego na godz. 19.00 na Koncert Kolęd i Pastorałek zatytułowany: „Mario czy Ty wiesz ..."

3. Duszpasterze Krakowskiej Pielgrzymki pieszej na Jasną Górę: o. Bolesław Kanach i Łukasz Stec zapraszają na spotkanie opłatkowe wszystkich uczestników pielgrzymki, które odbędzie się w sobotę (23 stycznia) o godz. 16.00 w naszym klasztorze w Sali św. Franciszka z Asyżu.

4. W Kalendarzu Liturgicznym tego tygodnia:
w poniedziałek – święto św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, głównego patrona diecezji. Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wątroby w Katedrze Rzeszowskiej o godz. 18:00.
w środę – wspomnienie św. Sebastiana, męczennika
w czwartek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

5. W ramach przygotowań do Jubileuszu 250-u lat konsekracji naszego kościoła zakonnego chcemy zapraszać w każdą czwarta niedzielę miesiąca jednego byłego gwardiana klasztoru. W najbliższą niedzielę mszy świętej o godz. 11.30 będzie przewodniczył o. Karol Jopek.
Na tej mszy świętej zaśpiewa Chór z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia OO. Karmelitów w Pilźnie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

6. Również w przyszłą niedzielę Franciszkański Zakon Świeckich serdecznie zaprasza na adorację Dzieciątka Jezus w szopce o godz. 13.30 oraz później na Msze świętą o godz. 14.00.

7. Nasza prowincja zakonna organizuje dla młodzieży męskiej w czasie ferii różnego rodzaju wyjazdy, np. Obóz narciarski, Tydzień z Dziełem Pomocy Ojca Pio czy Tydzień w klasztorze w Sędziszowie. Termin pobytu w naszym klasztorze to 25-30.01 oraz 15-20.02. Więcej informacji i zapisy na stronie www.kapszlak.pl i na facebook'u: Kapucyńskim szlakiem.
Zachęcamy młodzież do zainteresowania się tą formą odpoczynku i zarazem czasem skupienia. Więcej informacji na podanych stronach internetowych.

8. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism katolickich. Jest w nich wiele ciekawych i wartościowych artykułów.

INFORMACJE NA TEMAT WYJAZDÓW ZIMOWYCH DLA CHŁOPCÓW

www.kapszlak.kapucyni.pl

Poprawiono: niedziela, 17, styczeń 2016 07:27

Odsłony: 102

3 Niedziela Zwykła - 24.01.2016 r.

1. W ramach przygotowań do Jubileuszu 250-u lat konsekracji naszego kościoła w dniu dzisiejszym mszę świętą dziękczynną o godz. 11.30 będzie sprawował o. Karol Jopek – były gwardian klasztoru.
Na mszy świętej zaśpiewa Chór z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia OO. Karmelitów w Pilźnie.

2. W dniu dzisiejszym Franciszkański Zakon Świeckich serdecznie zaprasza na adorację Dzieciątka Jezus w szopce o godz. 13.30 oraz później na Msze świętą o godz. 14.00.

3. Zapraszamy dziś na nieszpory o godz. 16.30. Z okazji Roku Życia Konsekrowanego przez modlitwę można zyskać odpust zupełny dla siebie lub osoby zmarłej.

4. W tym tygodniu:
w poniedziałek - święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
we wtorek – wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów
w środę – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
w czwartek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła.
W tym dniu swoje imieniny obchodzą: minister prowincjalny – br. Tomasz Żak oraz wikariusz prowincjalny – br. Tomasz Protasiewicz. Prosimy o modlitwę w ich intencji.
w sobotę – wspomnienie św. Hiacynty, dziewicy.

5. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców i mężczyzn, którzy chcieli by włączyć się w przygotowanie śpiewów na Triduum Paschalne - na spotkanie organizacyjne w poniedziałek (25 stycznia) po mszy świętej wieczornej w sali św. Franciszka z Asyżu. Przygotowanie będzie prowadził brat Wiesław. Zachęcamy i zapraszamy!!!

6. Nasza prowincja zakonna organizuje dla młodzieży męskiej w czasie ferii różnego rodzaju spotkania i wyjazdy.
Od jutra (poniedziałek) do 30 stycznia (sobota) odbywa się spotkanie w naszym klasztorze. Jest to czas na modlitwę, refleksję i poznanie naszego sposobu życia. Gdyby któryś z chłopców chciał wziąć udział w takim tygodniowym pobycie w klasztorze, prosimy o zgłoszenie się do gwardiana klasztoru.

7. W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia zapraszamy o modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w naszym kościele. Jest taka możliwość przez cały tydzień od godz. 8.30 do godz. 17.30.
Zachęcamy także do nawiedzania kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w naszym mieście i przechodzenia przez Jubileuszowe Święte Drzwi, aby móc zyskać odpust zupełny.

8. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism katolickich. Jest w nich wiele ciekawych i wartościowych artykułów.

Poprawiono: sobota, 23, styczeń 2016 20:47

Odsłony: 98

Niedziela Chrztu Pańskiego - 10.01.2016 r.

1. Dzisiejsza niedziela kończy okres Bożego Narodzenia, jutro rozpoczynamy okres zwykły roku liturgicznego. Jednak według polskiego zwyczaju, nadal śpiewa się kolędy i pozostają szopki bożonarodzeniowe w kościołach, aż do 2 lutego.

2. W następną niedzielę 17-go stycznia, o godz. 14.00 będzie msza św. dla Wspólnoty Żywego Różańca, a po niej spotkanie opłatkowe, życzenia i śpiewanie kolęd w refektarzu klasztornym. Serdecznie zapraszamy.

3. W przyszły poniedziałek, 18 stycznia, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się świętem Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia).

4. Nasza prowincja zakonna organizuje dla młodzieży męskiej w czasie ferii różnego rodzaju wyjazdy, np. Obóz narciarski, Tydzień w klasztorze czy Tydzień z Dziełem Pomocy Ojca Pio. Więcej informacji i zapisy na stronie www.kapszlak.pl i na facebook'u: Kapucyńskim szlakiem.

17-24.01 Turnus narciarski (Duszniki Zdrój) – od 3 klasy gimnazjum
24-30.01 Tydzień z Dziełem Pomocy św. o. Pio (Kraków) – śred. & star.
25-30.01 Tydzień w klasztorze (Sędziszów Młp.) – sz. średnia & starsi
14-20.02 Tydzień z Dziełem Pomocy św. o. Pio (Kraków) – śred. & starsi
15-20.02 Tydzień w klasztorze (Sędziszów Młp.) – sz. średnia & starsi

 

5. Przypominamy terminarz nabożeństw w ciągu tygodnia w naszym kościele:

  • w poniedziałki o 17.00 - nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia;
  • we wtorki modlimy się przez wstawiennictwo św. Antoniego w intencjach wiernych na nabożeństwie o godz. 17.00, a potem celebrowana jest eucharystia w tych intencjach;
  • w soboty o godz. 17:00 zapraszamy na Godzinki na nabożeństwie do Matki Bożej Kutkorskiej i mszę św. w złożonych intencjach;
  • w niedzielę o 16:30 uroczyste nieszpory.

6. Przez cały tydzień od godz. 8.30 do 17.30 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do nawiedzania Jezusa i modlitwy osobistej w ciszy, a także do wspólnej modlitwy z naszą wspólnotą zakonną: o godz. 12.00 - Anioł Pański i brewiarz południowy oraz o godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

7. Dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy błogosławionego tygodnia.

 

INFORMACJE NA TEMAT WYJAZDÓW ZIMOWYCH DLA CHŁOPCÓW

www.kapszlak.kapucyni.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiono: niedziela, 10, styczeń 2016 07:49

Odsłony: 152

Klasztor Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim 2013. All rights reserved.

Top Desktop version