Klasztor

Switch to desktop

XIX Niedziela Zwykła (10.08.2014)

1.    Liturgia bieżącego tygodnia: w poniedziałek święto św. Klary z Asyżu; w czwartek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego; w piątek (15 sierpnia) Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym. Po Mszach świętych poświęcenie ziół, wieńców, owoców i zbóż. Tego dnia niema postu od pokarmów mięsnych.

2.    Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę na Roztocze i do Zamościa. Odbędzie się ona w sobotę 23 sierpnia. Koszt to 85zł od osoby dorosłej oraz 50zł dzieci i młodzież do lat 14. Zapisy w zakrysti.

3.    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. Oraz Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” zapraszają dzisiaj na godz. 17:00, na imprezę plenerową w Rynku.  Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

Poprawiono: sobota, 09, sierpień 2014 19:32

Odsłony: 269

XVIII Niedziela Zwykła (3.08.2014)

1.    We środę, 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego; w piątek święto św. Dominika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego; w sobotę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża dziewicy i męczennicy, patronki Europy.

2.    Wycieczka na Roztocze i do Zamościa. Termin sobota 23.08.2014. Wyjazd godz. 6.20 z parkingu przy Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. 6.30 z parkingu przy Klasztorze Br. Mn. Kapucynów. Powrót ok.21:00. Koszt wyjazdu 85 zł dla osoby dorosłej, 50 zł dla dzieci i młodzieży do 14 roku życia. Wycieczka obejmuje: przejazd autokarem, opiekę pilota, przewodnika terenowego, ubezpieczenie NNW.

3.    Przez cały miesiąc sierpień, módlmy się wspólnie, wytrwale i gorliwie, o trzeźwość narodu.

Poprawiono: sobota, 02, sierpień 2014 18:49

Odsłony: 112

XV Niedziela Zwykła (13.07.2014)

1.    We wtorek święto św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, w środę wspomnienie NMP z Góry Karmel.

2.    W przyszłą niedzielę pierwsza rocznica Ingresu do Katedry nowego Pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Jana Wątroby. Otoczmy wdzięczną modlitwą naszego Ordynariusza.

3.    Dzisiaj po Mszach św., harcerki z II Sędziszowskiej Drużyny Harcerek „DRZEWO” im. Barbary Kasechube serdecznie zapraszają do nabycia własnoręcznie wykonanych ciasteczek. Pieniądze, które uzbierają, zostaną przeznaczone na dofinansowanie akcji letniej. Darowizna za smakołyki jest dobrowolna.

4.    Pan Burmistrz i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na występy zespołów polonijnych 20 i 27 lipca, w ramach 16 Światowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych.

Poprawiono: niedziela, 13, lipiec 2014 03:41

Odsłony: 134

XVI Niedziela Zwykła (20.07.2014)

1.    W poniedziałek święto św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła, W środę święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy w piątek święto św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa. Tego po Mszach św. poświęcenie pojazdów. Ofiara złożona przy okazji poświęcenia pojazdów przeznaczona zostanie na środki transportu dla misjonarzy - organizowane przez MIWA Polska.

2.    W przyszłą niedzielę kazania w naszym kościele będzie głosił nasz współbrat Zbigniew Sawczuk pracujący na Ukrainie. Po Mszach św. będzie zbierał ofiarę do puszek na wspólnotę, w której posługuje.

3.    Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Krakowską. Zapisów dokonujemy na furcie klasztornej. Koszt udziału w pielgrzymce z wyżywieniem wynosi: od osoby dorosłej 120 zł; od młodzieży do 16 lat 80 zł; trzecia osoba z rodziny płaci 40 zł. Zaprasza przewodnik grupy św. o. Pio o. Bolesław Kanach.

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 16 lipca 2014 r.
Od pewnego czasu jesteśmy w Polsce uczestnikami publicznej debaty na temat klauzuli sumienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie chorego poczętego in vitro dziecka oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji. W obliczu tej głośnej dyskusji warto przywołać kilka podstawowych zasad zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II. Należy to uczynić tym bardziej, że wielu przedstawicieli życia publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało swój hołd dla Papieża.
Św. Jan Paweł II jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej poprzez aborcję: „oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. [...] Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół” (EV 62).
W encyklice „Evangelium vitae”, Papież świadom obecności chrześcijan w świecie pluralistycznym, świadom autonomii państwa i Kościoła, świadom pluralizmu wartości – podkreślił dobitnie: „Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje” (EV 71). Rozwijając tę myśl, skrytykował ustawy dopuszczające w jakichkolwiek okolicznościach odbieranie życia nienarodzonym: „Przerywanie ciąży i eutanazja są […] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia” (EV 73).
W kontekście decyzji administracyjnych, które dotykają prof. Bogdana Chazana, odmawiającego aborcji dyrektora kliniki, warto przypomnieć podkreślenie rangi owej powinności sumienia i jej konsekwencji: „Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe” (EV 74). Św. Jan Paweł II jednoznacznie oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potępiał kobiety – matki, przywoływał natomiast kręgi współodpowiedzialnych za tę zbrodnię. W tym kontekście pisał o współdziałaniu w złu, które „ma miejsce wówczas, gdy dokonany czyn – już to z samej swej natury, już to ze względu na określony kontekst kształtujących go okoliczności – ma charakter bezpośredniego uczestnictwa w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy” (EV 74). Powyższe wskazania doktrynalne św. Jana Pawła II jednoznacznie określają główne tematy podejmowanych dyskusji – absolutne zło aborcji, powinność sprzeciwu sumienia wobec niegodziwego prawa cywilnego, zakaz dyskryminacji ze względu na sprzeciw sumienia, jak również problem współdziałania w złu, które może się dokonywać poprzez „poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy [zła]”.
Są to zasady, które określa Kościół katolicki w swoim nauczaniu urzędowym. Mogą one być i są – jak pokazuje to aktualna rzeczywistość – ignorowane przez część środowisk politycznych i medialnych. Często pojawiają się w debacie głosy, które domagają się bezwzględnego respektowania niemoralnych praw jednych, zabraniając jednocześnie szacunku dla głosu prawego sumienia. Warto ponownie w tym miejscu przywołać słowa encykliki św. Jana Pawła II: „można zaobserwować dwie tendencje, na pozór diametralnie sprzeczne. Z jednej strony pojedyncze osoby roszczą sobie prawo do całkowitej autonomii moralnego wyboru i żądają od państwa, aby nie opowiadało się po stronie żadnej określonej koncepcji etycznej i nie narzucało jej innym […]. Z drugiej strony uważa się, że szacunek dla wolności wyboru innych wymaga, aby w sprawowaniu funkcji publicznych i zawodowych nikt nie kierował się własnymi przekonaniami, ale każdy starał się spełniać wszelkie żądania obywateli, uznawane i gwarantowane przez ustawy prawne, przyjmując jako jedyne kryterium moralne w wypełnianiu swoich funkcji to, co zostało określone w tychże ustawach. W ten sposób odpowiedzialność osoby zostaje powierzona prawu cywilnemu, co oznacza rezygnację z własnego sumienia przynajmniej w sferze działalności publicznej” (EV 69).
Kościół w Polsce jest szczególnie zobowiązany do wiernego przestrzegania dziedzictwa św. Jana Pawła II. Nie można pogodzić tego nauczania z działaniami „kultury śmierci” dokonywanymi wprost lub przez czynne współdziałanie, ale także przez popieranie intencji sprawców zła, czy też dyskryminowanie osób broniących Ewangelii życia. To stwierdzenie dotyczy każdego człowieka bez wyjątku. Ewangelia życia wyrasta bowiem w swoich fundamentach z prawa naturalnego, które obowiązuje wszystkich i każdego. Jak pisał św. Jan Paweł II w „Veritatis splendor”: „Wobec norm moralnych, które zabraniają popełniania czynów wewnętrznie złych, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim „nędzarzem” na tej ziemi: wobec wymogów moralnych wszyscy jesteśmy absolutnie równi” (VS 96).
Zarówno matka dziecka, jak i jej najbliżsi powinni być otoczeni różnego rodzaju opieką. Pewnej refleksji i dobroci potrzebują wszyscy bliscy zmarłego dziecka, którego życie choć krótkie, było w obliczu Boga tak samo cenne, jak życie każdego człowieka.
Nasz szacunek należy się tym, którzy mocą prawego sumienia przypominają o wymogach prawa moralnego, które nakazuje chronić życie. Wyrażamy też poparcie dla zlikwidowania niespójności przepisów, z jednej strony dających możliwość lekarzom korzystania z klauzuli sumienia i odmowy dokonania aborcji, a z drugiej zobowiązujących do wskazania szpitala, gdzie jest ona dokonywana – co stanowi poważne ograniczenie pierwotnego uprawnienia i ewidentne cooperatio in malum, czyli współdziałanie w złu.
Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Poprawiono: sobota, 19, lipiec 2014 19:57

Odsłony: 229

XIV Niedziela Zwykła

1.    Decyzją Ministra Prowincjalnego, z dniem pierwszego lipca rozpoczął posługę w naszym klasztorze br. Andrzej Szusbier - będzie pełnił funkcję gospodarza. Serdecznie go witamy w naszej wspólnocie życząc, aby w posłudze, którą będzie pełnić i w życiu wspólnotowym Pan mu błogosławił, a patron naszej świątyni św. Antoni niech uprasza mu gorliwość w modlitwie i wzrastanie w świętości.

2.    W liturgii tego tygodnia: czwartek w święto św. Weroniki Giuliani, dziewicy; w piątek święto św. Benedykta z Nursji, opata, patrona Europy.

3.    Jutro przez parafię Narodzenia NMP przechodzić będzie Piesza Pielgrzymka Przemyska na Jasną Górę. W Sielcu pielgrzymi będą o godz. 13:00 i tam będą jeść obiad, a w kościele parafialnym będą ok. godz. 15:00.

4.    FZŚ organizuje pielgrzymkę do Częstochowy i Gidlii w dniu 19 lipca. Koszt pielgrzymki 55 zł od osoby. Płatne przy zapisie. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o godzinie 4:30 rano z parkingu przy klasztorze.

5.    Dzisiaj, o godz. 11:15, w sali św. Franciszka spotkanie organizacyjne uczestników XXXIV Piesze Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

6.    Wzrasta cena tygodnika „Niedziela”. Od dzisiaj jeden egzemplarz kosztuje 5 zł.

7.    Burmistrz Sędziszowa Młp. oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. Zapraszają do wzięcia udziału w II Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się 13 lipca, start o godz. 14:00 z placu targowego. Zapisy w sekretariacie Domu Kultury w godz. 8.00 – 15:00 do 9 lipca. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta i Domu Kultury.

Poprawiono: niedziela, 06, lipiec 2014 05:52

Odsłony: 175

Klasztor Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim 2013. All rights reserved.

Top Desktop version